زنان به لحاظ شور و حرکت انقلابی کم از مردان نبودند؛ اگر نگوییم بالاتر. این موضوع تاکنون ادامه دارد.

ادامه مطلب...

????? ????
????? ??? ?? ????? 1395/11/27 ????